REALITNÍ MAKLÉŘ LUKÁŠ DULAVA

PRODEJ NEMOVITOSTI


Při prodeji nemovitosti jsou nejdůležitějšími faktory:

1. Čas – doba, do kdy chcete nemovitost prodat & minimální časové zatížení prodávajícího i kupujícího
2. Maximální možná cena – dosažení nejvyšší úrovně prodejní ceny
3. Bezpečný prodej – zajištění všech zákonných právních kroků prodeje a následného převodu nemovitosti na nového vlastníka

Zajistím pro Vás komplexní prodejní servis nemovitosti, s minimální časovou náročností.Pokud máte zájem o prodej nemovitosti, můžete vyplnit poptávkový formulář "Chci prodat nemovitost“V závislosti na výše uvedených faktorech lze prodej nemovitosti realizovat ve třech variantách.

VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Přímý prodej nemovitosti v případě nutnosti rychlé transakce a převodu financí.

VÍCE INFORMACÍ

STANDARDNÍ PRODEJ

Zajištění kompletního prodejního plánu. Individuální marketing nemovitosti.

VÍCE INFORMACÍ

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Možnost realizace prodeje formou nabídky nejvyšší ceny, tzv. Aukce.

VÍCE INFORMACÍ

VÝKUP NEMOVITOSTÍ


Přímý prodej nemovitosti v případě nutnosti rychlé transakce a převodu financí.

Tzv. přímý prodej.

Využíváme naší interní databázi klientů, kteří jsou za určitých předpokladů (zajímavá lokalita, typ nemovitosti, investiční záměr, atp.) ochotni platit okamžitě.
V tomto případě není nutná příprava nemovitosti na prodej – fotograf, inzerce, organizace prohlídek, vyjednávání se zájemci, získávání informací o úvěrovém limitu kupujících, vyřizování úvěrových smluv, atp.

STANDARDNÍ PRODEJ


Zajištění kompletního prodejního plánu. Individuální marketing nemovitosti.

1. Prohlídka a stanovení tržní ceny nemovitosti

Vyhodnocení stavu nemovitosti a stanovení reálné tržní ceny nemovitosti na základě cenových map a uskutečněných prodejích v lokalitě

Základní administrativa – aktuální Výpis z Katastru nemovitostí & stavební specifikace nemovitosti, stav infrastruktury, informace o lokalitě

2. Volba prodejní strategie & prodejního marketingu

Dle unikátního 40-bodového plánu prodeje RE/MAX

3. Příprava nemovitosti k prodeji

Nutné opravy & úpravy, úklid, malování, atp

„Homestaging“ – profesionální příprava nemovitosti pro fotografování

4. Zpracování prezentace nemovitosti

Profesionální fotografie, technické specifikace nemovitosti, půdorys&3D plán, energetický štítek, atp

5. Reklama a inzerce

Propagace nemovitosti na dostupných realitních serverech a v databázi RE/MAX, lokální prezentace formou baneru

6. Komunikace se zájemci a organizace prohlídek

Výběr vhodných zájemců, s informací o způsobu financování, organizace plánu prohlídek a komunikace s vlastníkem o průběhu prodeje

7. Rezervační smlouva

V případě zájmu kupujícího podepsání rezervační smlouvy a zaplacení blokovacího depozita

8. Financování nemovitosti

Koordinace průběhu financování nemovitosti s prodávajícím i kupujícím (úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, advokátní úschova, ostatní administrativa, atd.)

9. Právní servis

Smluvní dokumentaci připraví zkušený právník se specializací na nemovitosti, zajistí bezpečné uložení kupní ceny a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

10. Dokončení prodeje

Po zápisu změn na Katastru nemovitostí zajišťujeme s advokátem převody finančních prostředků dle kupní smlouvy

Kupující je zapsán jako nový vlastník v katastru nemovitostí, příp. jako nový člen družstva nebo majitel podílu ve společnosti s právem nájmu bytu

11. Předání nemovitosti

ředání nemovitosti a zdokladování formou Předávacího protokolu, včetně zajištění převodu energií (formou Plné moci)

12. Daňová povinnost

Ověření a zajištění daňového přiznání v případě daňové povinnosti (daň z příjmu, daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti)

Zajištění potřebných formulářů a dokumentů pro klienty.

Přiznání k dani z příjmů - v případě, že se nevztahuje na prodávajícího některá z výjimek uvedených v zákoně

Přiznání k dani z nemovitostí - platí ten, kdo vlastní nemovitost k 1. 1. daného roku, k dani je třeba se přihlásit

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - od 1. 11. 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující; návrh na zrušení daně k 1.7.2020 nebyl dosud schválen Parlamentem ČR

Odhad ceny nemovitosti – znalecký posudek (pro finanční úřad v případě potřeby podání přiznání k dani z příjmu)

Přehlášení dodavatelů energií a služeb (elektřina, plyn, voda, internet, atp.)

Evidence nového majitele, schválení podnájemníka u správce nemovitosti

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA


Možnost realizace prodeje formou nabídky nejvyšší ceny, tzv. Aukce.

Jedná se o moderní formu prodeje nemovitosti, která je rychlá a obvykle dochází k navýšení původní nabídkové ceny nemovitosti.

Aukcí je možné prodávat téměř všechny druhy nemovitostí. Vždy záleží na lokalitě, stavu prodávané nemovitosti a její atraktivitě, na nastavení nabídkové prodejní ceny a na požadované rychlosti realizace.

Každou nemovitost posuzujeme individuálně a následně můžeme doporučit ideální variantu prodeje. Prodej je transparentní a v případě nastavení správné nabídkové ceny dochází k navýšení nad cenu tržní až o 15%.

1. Prohlídka a stanovení nabídkové ceny

Stanovení minimální nabídkové ceny s ohledem na stav nemovitosti a analýzu tržních cen v lokalitě

Základní administrativa – aktuální Výpis z Katastru nemovitostí & stavební specifikace nemovitosti, stav infrastruktury, informace o lokalitě

2. Příprava nemovitosti k prodeji

Realizace všech nutných oprav a úprav

Úklid, malování, úprava okolí nemovitosti

Přesné zaměření nemovitosti, energetický štítek

„Homestaging“ & „Photostaging“ – profesionální příprava pro fotografování, případně vizualizace designové studie zařízení nemovitosti po koupi

Příprava kompletních podkladů pro on-line inzerci, PPC kampaně, 2D/3D vizualizace atp.

3. Reklama a inzerce

Přesně stanovený marketingový plán propagace nemovitosti

Propagace nemovitosti na dostupných realitních a inzertních serverech a v databázi RE/MAX

Reklamní banery, PPC kampaně

4. Komunikace se zájemci a organizace prohlídek

Předem stanovené termíny prohlídek v jednom dni, tzv. „open-house“

Výběr vhodných zájemců, s informací o způsobu financování, poskytnutí informací o formě prodeje nemovitosti

5. Vyhodnocení

Po absolvování prohlídek jsou všichni zájemci požádání o předložení závazných cenových nabídek

Forma předání nabídek je předem dána – osobním předáním nebo elektronicky

Prodávající obdrží všechny nabídky, kdy se na základě zvolených kritérií rozhodne o prodeji nemovitosti

6. Rezervační smlouva

V případě zájmu kupujícího podepsání rezervační smlouvy a zaplacení blokovacího depozita

7. Financování nemovitosti

Koordinace průběhu financování nemovitosti s prodávajícím i kupujícím (úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, advokátní úschova, další administrativa, atd.)

8. Právní servis

Smluvní dokumentaci připraví zkušený právník se specializací na nemovitosti, zajistí bezpečné uložení kupní ceny a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

9. Dokončení prodeje

Po zápisu změn na Katastru nemovitostí zajišťujeme s advokátem převody finančních prostředků dle kupní smlouvy. Kupující je zapsán jako nový vlastník na katastru nemovitostí

10. Předání nemovitosti

Předání nemovitosti a zdokladování formou Předávacího protokolu, včetně zajištění převodu energií (formou Plné moci)

11. Daňová povinnost

Ověření daňové povinnosti plynoucí z prodeje&nákupu nemovitosti

Zajištění daňového přiznání v případě daňové povinnosti (daň z příjmu, daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti)
CHCI PRODAT